ULUSLARARASI TICARET VE FINANSMAN

ULUSLARARASI TICARET VE FINANSMAN

Sevgili Öğrenciler,
Dünya ekonomisi, uluslararası ekonomi kurumları tarafından dikkatle takip edilen bir yeniden yapılanma dönemi geçiriyor. Bu süreç, 1980’li yıllarda, ‘dışa açık büyüme’ arayışları ile başladı ve ülke ekonomileri için ‘uluslararası ticaret’i ve ‘finansmanı’nı en öncelikli konu haline getirdi. Türkiye’nin 1980’li yılların başında yıllık ihracat hacmi 3 milyar dolar, yıllık ithalatı ise 7 milyar dolar düzeyindeydi. Bugün ise, 400 milyar doları aşan bir uluslararası ticaret hacminden ve yüz bine yakın ihracat ve ithalat işlemi yapan işletmeden, firmadan söz ediyoruz.
Türkiye’nin 500 milyar dolar ihracat ve 1 trilyon doları aşacak bir dış ticaret hacmi hedefi dikkate alındığında, Türkiye’de uluslararası ticaret alanında çalışacak firma sayısının bir kat daha artarak, 200 bin firma sayısına ulaşması gerekmekte. Söz konusu 100 bin yeni firma en az iki uluslararası ticaret ve finansmanına yönelik uzman istihdam etse, 200 bin yeni nitelikli insan kaynağının bu alanda yetiştirilmesi ve Türkiye’nin uluslararası ticaret faaliyetlerinde görev alması gerekecek. Bu rakama, Türkiye’de 1 milyonu aşan şirketlerin dış ticaret departmanlarına alınacak nitelikli insan kaynağı dahil edildiğinde, karşımıza 300 binin üzerinde bütünüyle uluslararası ticaret alanında ihtisaslaşmış personel ihtiyacı çıkmaktadır.
İstanbul Medipol Üniversitesi gibi, köklü üniversite anlayışına ve güçlü akademik kadroya dayalı bir felsefe ile yola çıkmış bir üniversitede, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi çatısı altında, Uluslararası Ticaret ve Finansman Türkçe ve İngilizce programlarında, Türkiye’de sayıları 100 binden 200 bine çıkacak dış ticaret şirketleri için, 1 milyonu aşan şirketin dış ticaret departmanları için, Türk bankacılık sektörünün uluslararası ticaret finansmanına katkı sağlayan departmanları için, kamu sektöründe, uluslararası ticaret alanıyla ilgili yeni bürokratları kazandırmak için, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve TİM’e bağlı ihracatçı birliklerine nitelikli insan kaynağı yetiştirmek üzere, yetkin akademik kadro ile, uluslararası ticaret alanındaki tüm küresel trendleri kapsayan, bu alandaki tüm faaliyetlerin teori ve uygulamalarını kapsamlı bir içerikle aktaran bir lisans programı oluşturduk. Türkiye’nin 2023 ve 2050’de dünyanın ilk 20 ülkesi arasındaki konumunu koruyabilmesi için, sürekli güçlendirmesi gereken alanlardan birisi olan uluslararası ticaret alanında siz değerli öğrencilerimizi bu alanda en çok aranılan uzmanlar olarak yetiştirmeye ve sektöre kazandırmaya kararlıyız ve hazırız.

Prof. Dr. Kerem ALKİN

İstanbul Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı