İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI

İnsan kaynakları yöneticisi; işletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlayan, koordine ve kontrol eden kişidir.
Günümüzün rekabete dayalı iş dünyasında en önemli faktörlerden birisi haline gelen insan kaynakları hakkındaki araştırmalar giderek önem kazanmıştır. Bu sebeple bu alanlarda, nitelikli eğitim almış, donanımlı insan kaynağına duyulan ihtiyaç sürekli artmaktadır.
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nün en önemli özelliği; öğrencilerimizin T tipi uzmanlaşma ile mezun olduklarında işletme fonksiyonlarına vâkıf ve insan kaynakları fonksiyonlarına gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmalarını sağlamasıdır. Böyle bir uzmanlaşma, mezun olduktan sonra ilave bir yüksek lisans programı ve İnsan kaynakları sertifika programına katılmasına gerek bırakmayacaktır.
Programın kurumlar için en önemli avantajı ise, yetişmiş, gerekli donanıma sahip nitelikli insan kaynakları personeli istihdamına sahip olmalarına katkıda bulunmaktır.
Günümüzde rekabet avantajı oluşturmanın yolunun inovasyon olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. İnovasyon ise nitelikli insan kaynağı ile mümkündür. İnsan kaynağının firmalara çekilmesi, motive edilmesi ve onların işte tutulması kurumların en önemli gündemi olmuştur.
İnsan kaynakları yöneticiliği pozisyonunda alan dışı mezunların yer aldığını görüyoruz. Bu programda ise mezunların işe başlamadan, yöneticiliğin gerektirdiği genel bilgi ve beceriyi kazandırmanın yanı sıra, insan kaynakları işlevini başarıyla üstlenebilecekleri, hem akademik donanımı olan hem de uygulama becerisine sahip, kısa sürede yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Yar. Doç. Dr. Hüseyin Çırpan

İstanbul Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı