Bankacılık ve Sigortacılık

BANKACILIK VE SIGORTACILIK

Sevgili Öğrenciler,
Bankalar ve sigorta şirketleri, finans piyasalarının iki önemli aktörüdür. Gelişen teknoloji ile birlikte finansal kuruluşların ülke ekonomisindeki işlevi artmakta, küreselleşen dünyada bankalar ve sigorta şirketleri uluslararası bankacılık ve risk yönetimi ile hızla büyümektedir. Ülkemizde hizmet alanları ve hacmi hızla genişleyen bankalar ve sigorta şirketlerinin büyümesinin sürmesi beklenmektedir. Bankalar, ekonomilerin lokomotif taşıyıcılarıdır. Reel sektöre ve bireylere kredi vererek iş yapma gücünü artırır ve ekonomik büyüme için ortam hazırlarlar. Sigorta şirketleri ise kurumların ve bireylerin risklerini yöneterek geleceği garanti altına alırlar. Sigortacı; tüm sigorta işlem ve hizmetleri hakkında uzmanlığa sahip olan kişidir.
Günümüz küreselleşen Dünya ekonomisinde Bankacılık ve Sigortacılık, istihdam imkanlarının niteliği ve niceliği açısından gün geçtikçe önem kazanan bir alan haline gelmeye başlamıştır. Bankacılık ve Sigortacılık sektörü, istihdam potansiyeli olarak 10 yılda yaklaşık 2 katı büyüme gösterirken beraberinde yeni iş imkanlarını da sunmaya devam etmektedir. Bankaların klasik kredi verme ve mevduat toplama işlevinin yanı sıra; dış ticaret işlemlerine finansal aracılıktan, risklerin yönetimi, yatırım analizi ve portföy yönetimine kadar birçok farklı finansal işlemin bankalar ve bankalara bağlı kurumlar tarafından yapılması, bankacılık sektöründe mezunların ilgi alanlarına göre farklı iş olanaklarına sahip olabildiklerini göstermektedir. Sigortacılık alanında ise gelişen Dünya’da işletme ve birey risklerinin çeşitlenmesi ile hayat, hayat dışı ve bireysel emeklilik alanında ürün ve hizmetlerinin gelişmesi ile bu alanda da uzmanların istihdam edilmesine gün geçtikçe ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, sigorta acenteliği ile bireysel girişimci olma imkanı da söz konusudur.
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümümüz, küreselleşme ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte giderek büyüyen finans sektörünün ihtiyacı olan uzman ve üst düzey yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik dersler ile finans, ekonomi ve yönetim derslerinin bir arada verileceği bölümümüzde, öğrencilerimize finansal piyasaları yakından tanıma fırsatı sunulacak ve öğrencilerimiz doğrudan finans sektörünün uygulamalarına hitap eden bir öğretim programı ile geleceğe hazırlanacaklardır. Öğrencilerimiz, 8.yarıyılda tamamen staj ve proje faaliyetleriyle alana ilişkin hem teorik hem de uygulama bilgilerini pekiştirme imkanına sahip olacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz, 8.yarıyıl boyunca devam edecek staj ile birlikte, kesintisiz olarak sektörde deneyim sahibi olabilecektir.
Bankacılık ve Sigortacılık alanında kariyer sahibi olmak isteyen geleceğin bankacı, sigorta ve finans uzmanlarının, deneyimli akademik kadromuzla, güncel bankacılık ve sigortacılık mesleği ile ilgili gerekli teorik ve uygulamalı bilgileri elde ederek, sektörde önemli bir yer elde edeceklerine gönülden inanıyorum.Doç. Dr. Hasan Dinçer

İstanbul Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı